Zarejestruj się jako sprzedawca wegański

Rejestracja konta sprzedawcy
Abonament Prowizja
Rejestracja na platformie 0,00 Do 31.12.2022 Bezpłatnie
Roczna opłata za usługę Do 31.03.2022 Bezpłatnie 0,00
Miesięczny abonament Do 31.03.2022 Bezpłatnie 0,00
Opłata transakcyjna 4 % 4 %
Prowizja od sprzedaży 0,00 8 %
Opłata za umieszczenie produktu na platformie 0,00 Do 31.12.2022 Bezpłatnie
Dodawanie produktów do platformy poprzez VSG 0,00 9,00 / produkt lub 19,00 przy hurtowym dodawaniu produktów
Ulepszanie prezentacji produktów 0,00 4.00 / produkt
Wybierz typ rozliczania opłat dla sklepu:

Cena netto w Euro (€).

Proszę zwrócić uwagę na OWU i cennik.

Niniejszym akceptuję regulamin (OWU) i przyjmuję do wiadomości, że wniosek o rejestrację stanowi wniosek o zawarcie umowy. Zapewniam również, że zapoznałem się z treścią regulaminu.

Pobierz Ogólne Warunki Współpracy