Umowa na prezentację produktów

 1. Dodanie produktu do katalogu
  1. Produkty są dodawane do katalogu ręcznie przez dystrybutora lub automatycznie poprzez zintegrowane systemy zewnętrzne zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  2. Dystrybutor zobowiązany jest do umieszczenia przy każdym produkcie szczegółowego i merytorycznego opisu. Opis powinien być dobrze napisany, zgodny z normami handlowymi i odpowiednio informować kupującego o właściwościach i zastosowaniu produktu.
  3. Dystrybutor musi dopasować każdy produkt do jednej lub więcej kategorii na krótkiej liście. Produkt należy sklasyfikować zgodnie z jego przeznaczeniem i cechami produktu.
  4. Każdy produkt musi być przypisany do kategorii, która określa jego cechy zgodnie z klasyfikacją podatkową w celu ustalenia odpowiedniej stawki podatkowej. Jeśli produkt nie jest prawidłowo przypisany, VSG ma prawo zastosować do produktu normalną stawkę VAT.
  5. Nazwa produktu powinna odpowiadać jego nazwie własnej. Dopuszczalne jest użycie w tytule nazwy grupy produktów (np. nazwa pralki, model). Tytuł produktu nie może odnosić się do subiektywnych cech produktu lub nieuzasadnionych ciągów znaków (aaaa kurtka - najtaniej).
  6. Opis produktu musi zawierać wszystkie wymagane prawem informacje o produkcie.
  7. Żywność – opis produktu musi zawierać informację o jego składnikach i wartościach odżywczych wskazanych na etykiecie produktu, a także wagę produktu oraz informację o terminie jego przydatności do spożycia. Dodatkowo istnieje obowiązek podania informacji o alergenach zawartych w produkcie.
  8. W przypadku odzieży kontrahent określa, z czego wykonany jest produkt.
  9. Opis każdego produktu powinien zawierać w miarę możliwości jego wymiary i wagę, a w przypadku opakowań zbiorczych liczbę oferowanych do sprzedaży produktów.
  10. Do produktu należy dołączyć co najmniej 3 wysokiej jakości zdjęcia.
  11. VSG zastrzega sobie prawo do zmiany treści samego opisu za opłatą zgodnie z tabelą prowizji i opłat.
  12. VSG ma prawo do powielania opisów i zdjęć produktu w celu reklamy produktu i platformy.
  13. Tabela kategorii. Każdy produkt musi być przypisany do jednej z poniższych kategorii. Dodanie dodatkowych kategorii i podkategorii leży w gestii dystrybutora.