Warunki korzystania z firmy LIFE STYLE oraz Katalog usług

 1. Katalog Life Style jest katalogiem firm i usług dostępnych na jednej platformie zakupowej https://www.vegan-sg.de, zwanej dalej Life Style. Katalog ma na celu promowanie zdrowego i wegańskiego stylu życia.
 2. Rejestracja i korzystanie z Life Style nie jest związane z korzystaniem z platformy handlowej i nie uprawnia do oferowania i sprzedaży produktów na platformie.
 3. Administratorem Life Style jest VSG: Vegan
  Shops Gallery E-Commerce Trading Platform UG (ograniczona odpowiedzialność)
  Ludwig - Erhard - Allee 10
  76131 Karlsruhe
  E-Mail: office@vegan-sg.de
  Tel. +49 (0) 721 5099 8925
  www.vegan-sg.de
  WhatsApp: 0172 8520 420
 4. Użytkownikiem jest każda firma, która zarejestruje się w katalogu i tworzy własną wizytówkę oraz spełnia kryteria firmy wegańskiej.
 5. Użytkownikiem może być wyłącznie firma oferująca lub promująca zdrowy styl życia, weganizm, produkty wegańskie oraz inne produkty z wyłączeniem produktów pochodzenia zwierzęcego. Użytkownikiem nie może być firma oferująca jakiekolwiek produkty pochodzenia zwierzęcego lub której oferowane usługi i produkty są wytwarzane przy użyciu zwierząt.
 6. Ostateczna decyzja o tym, czy użytkownik może korzystać z katalogu, należy do administratora. Administrator może usunąć użytkownika, który jego zdaniem nie spełnia kryteriów wegańskiego biznesu
 7. Rejestrujesz się w Life Style wypełniając formularz na https://vegan-sg.de/lifestyle/register dostępny formularz i jego zatwierdzenie.
 8. Wraz z zatwierdzeniem rejestracji użytkownik uzyskuje usługę reklamową w postaci prezentacji wizytówki swojej firmy.
 9. Podczas rejestracji użytkownik wybiera ofertę, z której chce skorzystać i zobowiązuje się do zapłaty podanej tam ceny.
 10. Oprócz ceny publikacji użytkownik nie ponosi żadnych innych opłat.
 11. Opłata rejestracyjna pobierana jest od dnia rejestracji, niezależnie od daty publikacji wizytówki.
 12. Po rejestracji użytkownik może zalogować się do swojego konta, uzupełnić swoje dane oraz stworzyć własną wizytówkę. Użytkownik może w każdej chwili edytować wszystkie swoje dane oraz swoją wizytówkę.
 13. Opłatę za publikację należy uregulować w ciągu 7 dni od daty rejestracji i uiścić na podstawie faktury przesłanej na adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji.
 14. W przypadku braku płatności administrator może również usunąć wizytówkę bez uprzedniego wezwania do zapłaty.
 15. Nawet w przypadku usunięcia wizytówki kwota wynikająca z wybranej i zamówionej oferty pozostaje do zapłaty w całości.